جزئیات خدمات

Services Detailes

پله برقی

سیستم تعلیق آسانسورها

نصب آسانسور از طریق یک سیستم حرکتی دقیق و کارآمد مانند وزنه های تعادل و فلکه های مختلف صورت می گیرد تا معلق بودن کابین در چاه آسانسور و حرکت کابین به سمت بالا وپایین آسانسور به آسانی انجام پذیرد و امنیت وسرعت و ایستایی کابین آسانسور هنگام انتقال مسافرین کاملا حفظ شود. که اصطلاحا به آن سیستم تعلیق Elevator Roping System گفته می شود.

انواع سیستم تعلیق

در صنعت آسانسور برای کمتر کردن میزان مصرف انرژی برای سیستم تعلیق کابین آسانسور از شیوه های مختلفی استفاده می شودو سیستم تعلیق انواع مختلفی دارد :

• سیستم تعلیق یک به یک (1:1)
• سیستم تعلیق دو به یک (2:1)
• سیستم تعلیق سه به یک (3:1)
• سیستم تعلیق چهار به یک (4:1)

مفهوم سیستم تعلیق یک به یک و دو به یک و... چیست؟

در سیستم تعلیق آسانسور اعداد 1 یا 2 یا 3 و... به نسبت سرعت بین کابین آسانسور و قاب وزنه تعادل آسانسور ارتباط دارند .به این صورت که اگر سرعت حرکت کابین آسانسور و سرعت قاب وزنه آسانسور با هم برابر باشند به عنوان سیستم تعلیق یک به یک شناخته می شوند و اگر شکل سیستم تعلیق بصورتی باشد که باعث شودسرعت قاب وزنه آسانسور دو برابر کابین آسانسور باشد ،آن سیستم به عنوان سیستم تعلیق دو به یک شناخته می شوند. وبرای تنظیم سیستم تعلیق یک به یک یا دو به یک ، شیوه کار به این شکل است که در سیستم یک به یک دو سر سیم بکسل ها به کابین آسانسور و قاب وزنه تعادل متصل می شود ولی در سیستم تعلیق دو به یک ، دو سر سیم بکسل پس از گذشتن از روی فلکه گیربکس موتور آسانسور و فلکه های رو کابین آسانسور و قاب وزنه تعادل باید پس از سقف چاه در موتورخانه بر روی یوک استراکچر نصبمی گردند. البته لازم به توضیح است که یوک استراکچر (Ropes Termination) تشکیل شده از تعدادی صفحه فولادی ضخیم و قطعات متصل به همراه تعدادی کابلشو ( سرسیم یا بست سرسیم بکسل )با میله و فنر و سایر تجهیزات است.

سیستم تعلیق یک به یک (1:1)

سیستم تعلیق یک به یک از پرکاربردترین نوع سیستم تعلیق است که در این سیستم سرعت حرکت کابین آسانسور و سرعت حرکت قاب وزنه تعادل آسانسور با هم برابر است. و با استفاده از فریم وزنه تعادل نسبت به سیستم کششی و کاستن نیرو مصرفی موتور، باعث جابجایی کابین آسانسور می شود. به این شکل که هنگامی کابین به سمت بالا رود فریم وزنه تعادل به سمت پائین رفته و اگر حرکت کابین به سمت پائین باشد، فریم وزنه تعادل به سمت بالاخواهد رفت .
نکته : عموما در آسانسورهای گیربکس سیستم تعلیق یک به یک و در آسانسورهای گیرلس سیستم تعلیق دو به یک مورد استفاده قرار می گیرد.

سیستم تعلیق دو به یک (2:1)

سیستم تعلیق دو به یک سبب سرعت حرکت قاب وزنه تعادل آسانسور دو برابر سرعت کابین آسانسور در حرکت آسانسور می شود.
اصلی ترین تفاوتی که سیستم تعلیق دو به یک با سیستم تعلیق یک به یک دارند در چیدمان سیم بکسل ها و سرعت آسانسور است و از ویژگی های این سیستم تعلیق می توان به بالا بردن قدرت آسانسور و همینطور سرعت حرکت بهتر و ایمن تر آسانسور اشاره نمود .
در سیستم تعلیق دو به یک اندازه حرکت سیم بکسل بر روی فلکه گیربکس هر مقدار باشد، حرکت کابین و فریم وزنه تعادل نصف آن خواهد بود.

سیستم تعلیق سه به یک (3:1) و چهار به یک (4:1)

در سیستم تعلیق سه به یک و چهار به یک باعث خواهد شد که سرعت حرکت قاب وزنه آسانسور تا سه یا چهار برابربیشتر از سرعت کابین باشد و این امر سبب بالا رفتن قدرت آسانسور بسیار می شود و سرعت حرکت بهتر و ایستادگی بهتری به حرکت آسانسور می دهد و این ویژگی های مثبت دلیلی برای استفاده از این دو نوع سیستم تعلیق در آسانسور های بارکش یا آسانسورهای پرظرفیت خواهد بود.

کیفیت و دوام
LOADING